Služby

 

SPOLEČNOST NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

 

 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

 • provozování průmyslových vodovodů a kanalizací

 • provozování průmyslových čistíren odpadních vod a úpraven vod

 • rozbory pitných a odpadních vod

 • investorsko-inženýrská činnost v oblasti vodního hospodářství

 • projektová činnost ve výstavbě vodohospodářských staveb

 • poradenství ve vodohospodářské činnosti

 • revize kanalizací kamerovými vozy

 • montáž měřidel vody

 • provádění staveb

 • dotační poradenství

 
čištění kanalizace a odvoz odpadů:

 • odvoz a likvidace obsahu septiků, jímek, žump

 • čištění kanalizačních stok do DN 1200 mm

 • čištění domovních přípojek od profilu DN 150 mm

 • čištění silničních propustí a zatrubněných odpadů do DN 1200 mm

 • čištění dešťových vpustí, jímek, nádrží, čerpacích stanic od sedimentů

 • čištění silničních propustí a zatrubněných odpadů do DN 1200 mm

 dovoz pitné a užitkové vody:

 • zavážení vodojemů včetně jejich čištění a dezinfekce

 • zavážení bazénů

 

 

přeprava materiálů: