ke stažení

 

Dokumenty ke stažení :


 

  ŽÁDOSTI:  
     
1) Přihláška k odběru pitné vody a odvádění odpadních vod  
  (tuto žádost použijte v případě, kdy odběrné místo má již stávající přípojku, ale není dosud přihlášeno k odběru nebo odvádění )  
 2) Žádost - připojení nemovitosti na veřejný vodovod a skutečné provedení vodovodní přípojky  
   (tuto žádost použijte v případě, že se jedná o novou vodovodní přípojku )  
 3) Žádost - připojení nemovitosti na veřejný vodovod a skutečné provedení vodovodní přípojky  
   (tuto žádost použijte v případě, že se jedná o novou kanalizační přípojku )  
 4)  Žádost o vyjádření ( stavební povolení, územní rozhodnutí atd.)  
 5)  Žádost o ukončení smlouvy  
 6)  Žádost o zrušení připojení nemovitosti
 
 7)  Žádost o změnu smlouvy
 
 8)  Žádost o přezkoušení VDM
 
 9)  Žádost o přemístění VDM
 
 10)  Žádost o osazení VDM
 
 11)  Žádost o dočasnou demontáž VDM
 
 12)  Reklamace  
 13)  Objednávka služeb
 
 14)  Objednávka rozboru vody